Universitetslektor i videojournalistikk (In Norwegian)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 450 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en 100 % vikariatstilling som universitetslektor i videojournalistikk for inntil tre år.

Stillingen vil få hovedansvaret for å undervise og veilede studenter i ulike former for videojournalistikk på bachelorprogrammet i journalistikk. Den som ansettes har et særlig ansvar for å holde seg oppdatert på det medieteknologiske fagfeltet som er relevant for undervisningen samt utviklingen i bransjen.

Undervisningen er i hovedsak praktisk rettet og består av undervisning, veiledning, tilbakemelding og sensurering på alle tre årstrinn. Det er en forutsetning at du har svært god kjennskap til avanserte kameraer, redigering av levende bilder, og at du kan avvikle en livesending med flerkameraproduksjon. Du må beherske publisering av journalistisk materiale på ulike digitale plattformer og i sosiale medier.

Les mer om fakultetet og instituttet 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Den som ansettes vil i hovedsak få ansvaret for:

 • undervise og veilede studenter på bachelornivå innenfor fagfeltet videojournalistikk, med særlig ansvar for å legge til rette for at undervisningen er i tråd med rådende krav og forventinger fra bransjen på dette feltet
 • utvikling av eksisterende og nye emner og undervisningsopplegg i samarbeid med kolleger
 • faglig administrativt arbeid
 • ha kontakt med yrkesfeltet

Den som tilsettes har plikt til å delta i instituttets generelle virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • omfattende og fersk videojournalistisk praksis, samt erfaring med produksjon og ulike publiseringsplattformer
 • god kjennskap til Final Cut X
 • omfattende erfaring i bruk av video/levende bilder i digitale og sosiale medier
 • master eller tilsvarende innen journalistikk og mediefag eller tilsvarende fagfelt.
 • dokumentert relevant og omfattende erfaring fra bransjen kan kompensere for utdanningskravet.
 • svært god praktisk og teoretisk innsikt i fagfeltet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på bokmål og/ellernynorsk
 • pedagogisk kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

Det er en fordel om du har/kan

 • programmer som Adobe After Effects og Lightroom
 • evne til å jobbe selvstendig med fagutvikling
 • interesse for pedagogisk utvikling innenfor fagfeltet
 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner og evne til å se løsninger
 • høy arbeidskapasitet og evne til å takle perioder med stress
 • evne til nytenkning og fleksibilitet
 • evne til å inngå i et fagmiljø og jobbe i team

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Kandidater som inviteres til intervju skal holde en prøveforelesning etter oppgitt tema.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du likevel velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet.  Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • to referanser med kontaktinformasjon
 • eventuelle arbeidsprøver/vitenskapelige arbeider

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 Stillingen lønnes iht til Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kroner 468 300 – 604 700 pr. år.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Anne Hege Simonsen, telefon 911 45 937, e-post: anne.hege.simonsen@oslomet.no
 • Nestleder Anders Graver Knudsen, telefon 907 47 539, e-post:                                    anders-graver.knudsen@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: hanne.landen@oslomet.no, tlf 67 23 82 77.  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsestype:Vikar

Arbeidstid:Heltid

Tiltredelse:01.01.2022

Lønn:468 300–604 700

Antall ledige stillinger:1

Arbeidsomfang:100 %

Sted:Oslo

Fylke:Oslo

Land:Norge

Referansenummer:21/10845

Kontakt:Anne Hege Simonsen, 911 45 937
Anders Graver Knudsen, 907 47 539

Publisert:26.10.21

Søknadsfrist:23:59 08.11.21