Universitetslektor i visuell kommunikasjon

*In Norwegian

Vi søker en person som kan vise til en omfattende praksisbakgrunn innen grafisk design og en mastergrad innen informasjonsdesign, eller et designrelevant mastergradsarbeid fra fagområder innen humaniora eller samfunnsvitenskap.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidssted er NTNU Gjøvik.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter.
 • Koordinering av undervisning i aktuelle emner i samarbeid med studieprogramleder og kolleger.
 • Deltakelse i faglige utviklingsprosjekt.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet visuell kommunikasjon i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Designfaglig utdanning på bachelornivå innen visuell kommunikasjon
 • Mastergrad innen informasjonsdesign eller et designrelevant mastergradsarbeid fra fagområder innen humaniora eller samfunnsvitenskap
 • Solid erfaring med praktisk bruk av verktøy og programvare for visuell kommunikasjon og faglig formidling
 • Omfattende praksisbakgrunn innen grafisk design og/eller beslektede former for yrkesutøvelse, som for eksempel informasjonsdesign
 • Solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tråd med Personalreglementet for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU  må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå:

 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende  ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med undervisning av store studentgrupper
 • Erfaring med veiledning av praktiske prosjektoppgaver
 • Kunnskap om klarspråk og prinsipper for universell utforming innen visuell kommunikasjon og faglig formidling

 Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for undervisning og engasjement for studenter
 • Gode samarbeids egenskaper, positiv innstilling til å arbeide i team
 • Positiv innstilling til organisering og administrasjon av undervisning
 • Trives med å jobbe selvstendig
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Gode formidlingsevner: formidling av informasjon på en enkel og forståelig måte, både skriftlig og muntlig.

 Personlige egenskaper og motivasjon vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 509.300 – 694.400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen som du har gitt oss innen søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Emil Bakke, tlf. 61 13 52 31, e-post emil.bakke@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Ina Renate Erichsen, e-post: ina.r.erichsen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 22.10.2023