Universitetslektor inom medie- och kommunikationsvetenskap (In Swedish)

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden – hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder:

  • möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
  • en arbetsplats med många anställningsförmåner,
  • ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Anställningen är förlagd inom Avdelningen för humaniora, en av de tre avdelningarna inom Akademin för utbildning och ekonomi. Inom avdelningen finns ämnena engelska, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och svenska. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och olika program på grundnivå och avancerad nivå och den utgör en integrerad del av Högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom de olika ämnena. Avdelningen för humaniora har ca 45 medarbetare.

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap ges vid Högskolan i Gävle på grundnivå som huvudområde i kandidatexamen, samt på avancerad nivå som huvudområde för magisterexamen. Högskolan erbjuder ett utbildningsprogram på grundnivå med medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som huvudområde. I huvudområdets progression ingår vid sidan av metodiska och teoretiska översiktskurser kursmoment som tematiserar exempelvis medieestetik, riskkommunikation och medieretorik. I Kommunikationsprogrammet, där MKV är huvudområde, finns idag två inriktningar – kommunikatör och professionellt skrivande. I programmet finns vid sidan av huvudområdets progression kurser riktade mot bland annat strategisk kommunikation, journalistiskt skrivande, projektledning och visuell kommunikation.

Vi söker nu en universitetslektor inom medie- och kommunikationsvetenskap som ett vikariat på heltid under ett år, med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Dessutom ingår administration av kurser, utveckling av kurser och program, medverkan i ämnets utveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Forskning ingår inom kompetensutvecklingstid alternativt genom att externa medel erhålls.

Tjänsteställe är Gävle och den sökande förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle.

Kvalifikationer

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha;

– Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.

– Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 20 veckor heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

I övrigt se HF 4 kap. 4 a §.

I första hand bedöms graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. Särskilt meriterande är:

– Pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning på högskolenivå. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer djup, bredd och kvalitet att beaktas.

– Inriktning inom den egna forskningen mot fält av relevans för utbildningsprogrammets innehåll. Såväl kvantitet som kvalitet kommer att bedömas vad gäller den vetenskapliga meriteringen.

– Personens vitsordade goda samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera.

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsning: Vikariat på 1 år, med möjlighet till förlängning.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 6 maj 2022

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/81

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa.