University Lecturer in Journalism, Media, and Communication (in Swedish)

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG är en av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning. Miljön är internationell, tvärvetenskaplig och innovativ.

Institutionens utbildningsverksamhet omfattar journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Båda ämnena erbjuds som program och fristående kurs på såväl kandidat- som mastersnivå.

Ämne

Journalistik 

Arbetsuppgifter

Vi söker en person med gedigen erfarenhet av såväl undervisning som forskning i journalistik. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning inom teori och metod på grund- och avancerad nivå i journalistik. Undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap och på forskarnivå kan också förekomma. Undervisning, handledning, examination och administration utförs på såväl svenska som engelska. Arbetsuppgifterna omfattar också pedagogisk utveckling, att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att delta i institutionens inre arbete och utföra olika ledningsuppdrag.

Externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet. Därför ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering. Den sökande förväntas också vara aktiv i forskarsamhället genom publiceringar och konferensdeltagande. 

Kompetensutveckling/forskning ingår i tjänsten enlighet gällande arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Sökande ska vara disputerad i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller ha motsvarande kompetens.

Sökande förväntas att senast inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen av de sökande kommer lika stor vikt läggas vid pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och ämneskompetens. De värderas utifrån följande kriterier:

Pedagogisk skicklighet: erfarenheter av att planera, genomföra och utvärdera olika former av undervisning och examination. Erfarenhet av kurs- och programansvar och erfarenhet av att leda och samordna högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vetenskaplig skicklighet: kvalitet, originalitet och bredd i vetenskapliga bidrag, aktuell internationell publicering, erhållna externa medel samt engagemang i forskarsamhället (konferens- och seminariedeltagande, gransknings- och sakkunniguppdrag).

Ämneskompetens: undervisning och forskning med tydligt fokus på journalistik. Forskning och undervisning med tydlig relevans för JMG:s forskning om journalistik är meriterande.

Sökande måste behärska såväl svenska som engelska väl i tal och skrift

Bedömningsgrunderna preciseras i Anställningsordning vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100% placerad vid
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation i Göteborg.

Tillträde enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det att bli aktuellt med intervjuer, referenstagning och provföreläsning. För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen kontakta Monica Löfgren Nilsson, Prefekt, +46 (0) 31 786 1186
monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Isabella Zander, personalhandläggare, +46 (0) 31 786 3610

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet, Isabella Zander
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Seminariegatan 1B, Box 710

Märk kuveret med PAR 2020/1538

Sökande bör ta del av de regler som gäller för anställningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-05 

Ansökan skall innefatta följande handlingar

(se också Användarmanual till sökportalen som finns under Lediga anställningar för mer information om hur du ansöker tjänsten):

  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Redovisas under fliken 8.1. rubriken Åberopade publikationer.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet redovisas under rubriken Vetenskapligt CV under flik 8.1, rubriken Pedagogisk portfölj under flik 8.2 och rubriken Ledarskap under flik 8.3. Dokumentation av vetenskapliga meriter kan innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format under flik 9. Den administrativa skickligheten kan dokumenteras genom t.ex. ledningsuppdrag.

Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet skall vara universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

  • En kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället redovisas under rubriken Samverkan utanför högskolan under flik 8.4.
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (dessa får ej insändas per e-post). Dessa skall laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format under flik 9.

Vid frågor kring hanteringen av sökandeportalen eller tekniska problem, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Länk till den här sidan: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/mainsite=6&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&lang=SE&rmpage=job&rmjob=18406&rmlang=SE