University Lecturer in Media and Communication Studies (Text in Swedish)

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.

Arbetsuppgifter

Vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall finns en bred forskningsverksamhet med hög internationell status som ryms inom forskningscentret DEMICOM. Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation. Forskningsverksamheten omfattar främst forskningsuppdrag men också utredningar, rådgivning och utbildning. I arbetsuppgifterna som lektor kan ingå att delta i forskningsprojekt, ansöka om forskningsmedel samt planera och leda forskningsprojekt.

Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration och kursutveckling, och den sökande förväntas kunna undervisa i både teori- och metodkurser. I tjänsten ingår såväl ett ansvar för undervisning som handledning på samtliga utbildningsnivåer. Arbetsuppgifterna som lektor innefattar även att vara del i den strategiska utvecklingen av utbildning inom ämnesområdet.

Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller andra ämnen av relevans för tjänsten, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning, samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Övriga bedömningsgrunder som beaktas:

 • Relevanta ämneskunskaper i medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik.
 • Erfarenhet av forskning inom ämnesområdet och med koppling till forskningscentret Demicom´s forskning.
 • Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier på olika nivåer.
 • Erfarenhet av att handleda och examinera vetenskapliga uppsatser på olika nivåer.
 • Erfarenhet av kursansvar, kursadministration samt kursutveckling.
 • Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
 • Erfarenhet av distansundervisning.
 • Mycket god skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Det är önskvärt att den sökande har aktuella metodologiska kunskaper i både kvantitativa och kvalitativa metoder samt kan uppvisa förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Särskild hänsyn kommer att tas till personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och delta aktivt i det kollegiala arbetet på institutionen och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se, 072 581 89 08 och ämnesföreträdare Catrin Johansson, catrin.johansson@miun.se, 076 527 91 54 samt centrumledare Ingela Wadbring, ingela.wadbring@miun.se, 070 333 27 16. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mkv.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställnings­form Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning Heltid
 • Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
 • Löneform Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar 1
 • Syssel­sättnings­grad 100%
 • Ort Sundsvall
 • Län Västernorrlands län
 • Land Sverige
 • Referens­nummer MIUN 2020/2810
 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, tf Ordförande Saco, 010-142 88 09