University Lecturer in Media Studies (in Swedish)

Vid Institutionen för mediestudier arbetar ett 70-tal medarbetare. Institutionen består av fyra huvudområden: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, filmvetenskap och modevetenskap. De fyra huvudområdena har eget ansvar för sina delar av institutionens undervisnings- och forskningsverksamhet.

Ämne/ämnesbeskrivning
Studier i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt.

Det är ett teoretiskt ämne i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora, som ger kunskaper om det svenska medielandskapet från nyhetsmedier till sociala medier och hjälper till att förstå samtiden ur olika perspektiv som berör: genus, etnicitet och klass, globalisering och rättvisa, kultur och samhälle, med ett fokus på mediernas och kommunikationens olika roller.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap inom institutionens kursutbud, främst (men inte uteslutande) på grundnivå. Den vikarie vi söker ska i första hand kunna föreläsa och leda seminarier, samt handleda och examinera uppsatser. De kursmoment som är vakanta behandlar främst kvantitativa metoder och centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass och etnicitet. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska för grundnivå och engelska på avancerad nivå.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt har förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Meriterande vid tillsättningen är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i de ämnen som undervisningen gäller samt erfarenhet av undervisning på högskola i kvantitativa metoder och de aktuella ämnesområdena. I bedömningen av sökanden kommer störst vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet. Här krävs dokumentation av tidigare undervisningserfarenhet. Goda kursutvärderingar, referenser och genomgångna kurser i högskolepedagogik är meriterande. Viktigt är också att ha förmåga till gott samarbete med kollegor.

Även uppvisad administrativ skicklighet, t ex genom utvecklande av nya kurser och/eller kursansvar, kommer att räknas den sökande till godo. Stockholms universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen med en omfattning om 50–100 % är tidsbegränsad under en period om 6 månader från 2023-08-15 till 2024-02-15, men kan komma att förlängas. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den eller de som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2023-08-15 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ studierektor Jimmy Pettersson, tfn 08-16 12 77, jimmy.pettersson@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.