Videnskabelig assistent i Reception og brug af film og medier (In Danish)

Ved Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som videnskabelig assistent ved uddannelsen i film- og medievidenskab til besættelse den 1. februar 2023.

Stillingen er tidsbegrænset til 31. juli 2023 og er på 24 timer om ugen.

Stillingsindhold

Den videnskabelige assistent skal tilrettelægge og gennemføre undervisning på bachelorniveau på kurset i Reception og brug af film og medier samt forestå vejledning af de studerende og afvikling af eksamen.

Kvalifikationskrav 

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse med baggrund i film- og/eller medievidenskab og har et godt kendskab til teorier om reception og brug af film og medier samt til forskellige metoders relevans i forhold til receptions- og brugerundersøgelser. Det er ikke en forudsætning for ansættelse, men det vil blive betragtet som en fordel, hvis du har undervisningserfaring samt erfaring med undersøgelser af reception og brug af film og medier. Undervisningssproget er dansk.

Studieordningen for kurset i Reception og brug af film og medier kan tilgås via dette link til Fagstudieordning for Bacheloruddannelsen i film- og medievidenskab: hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ba.pdf

Læs mere om kvalifikationskravene til videnskabelige assistenter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne fra 2019 her: www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1443

Yderligere information om stillingen kan fås hos uddannelsesleder Christa Lykke Christensen, email: christal@hum.ku.dk

Ansøgning 

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg stilling” i Adobe PDF eller Word format.

Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk og indeholde følgende bilag: 

  • Ansøgningsbrev (max. 1 side)
  • CV (angiv e-mail og telefonnummer)
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0215/22-2O ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2022 kl. 23:59.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter fristen vil ikke blive taget i betragtning.