Videnskabelig assistent ved Digital Democracy Centre (In Danish)

Ved Digital Democracy Centre (SDU) er en stilling som Videnskabelig Assistent ledig til besættelse fra 15. oktober eller snarest derefter. Tjenestested er i Odense. 


Stillingsindhold

SDU har et nyoprettet Digital Democracy Centre (DDC) som er et interdisciplinært forskningscenter, ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det nye center fokuserer på digitalisering, AI, og demokrati. Det er et unikt og nyt initiativ hvor der arbejdes på tværs af fakulteter og videnskabsområder og der samarbejdes med mediebranchen og eksterne partnere (offentlige og private).  

DDC søger en videnskabelig medarbejder til et projekt om danskernes holdninger til digitalisering og AI. Projektet er primært survey baseret. Det forventes at medarbejderen kan hjælpe med til videreudvikling af spørgeskema, data-analyse, dokumentation, rapportering og data præsentation. Der skal arbejdes sammen med flere andre projekter i DDC.

Stillingen er primært videnskabelig og indeholder også en del opgaver med henblik på koordination af centeropgaver (såsom forskningskommunikation, events, forskningsansøgninger mv).    

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Center leder Prof dr. C. H. de Vreese, e-mail chv@sam.sdu.dk.


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC og forudsætter videnskabelige kvalifikationer på kandidat niveau.

Stillingsindholdet som videnskabelig assistent fremgår af ovenstående. Hertil kan komme undervisning i et begrænset omfang. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

Ansøgere til denne stilling skal være flydende på dansk og engelsk.

Ansøgere til denne stilling skal gerne have erfaring med analyse af survey data.

Stillingen er fuldtid og som udgangspunkt i et år, med mulighed for forlængelse.
   
Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgning der redegør for kvalifikationer og motivation
  • Detaljeret CV
  • Eksamensbeviser (kandidat)

Det er en fordel, hvis man har en kandidatgrad i statskundskab, økonomi eller en kandidatgrad med godt kendskab til kvantitativ metode.


Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Bedømmelsesudvalget kan dog kræve yderligere materiale inddraget. I så fald påhviler det ansøgeren at tilvejebringe fornødne eksemplarer af materialet.   

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget vil ikke blive bedømt af bedømmelsesudvalget.

Shortlisting og test vil evt. blive anvendt i bedømmelsesprocessen. 

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Ansøg online”. Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Yderligere information om:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet