Visstidsanställd adjunkt i teknikvetenskaplig kommunikation (In Swedish)

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Teknikvetenskaplig kommunikation.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar de färdigheter i skrift, retorik, tal och visuella media som krävs för effektiv kommunikation i ingenjörsyrket.

Arbetsuppgifter

Adjunkten förväntas bedriva undervisning och kursutveckling inom ämnet på grundnivå, huvudsakligen i ingenjörsmässigt skrivande, men även i retorik. Undervisningen sker i första hand på svenska, men undervisning på engelska kan också bli aktuell. Även handledning av studenter i KTH:s Centrum för akademiskt skrivande och retorik kan förekomma. Undervisningen i skrivande omfattar bland annat vetenskapligt skrivande och handledning av studentgrupper.

Adjunkten förväntas därutöver delta aktivt i ämnets och enhetens pedagogiska utveckling. I övrigt tillkommer sedvanliga arbetsuppgifter som kommer med en statlig anställning vid ett lärosäte.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.

 • erfarenhet av att undervisa i ämnet på universitetsnivå.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Deltid
Tillträde: Snarast
Löneform: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 60%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: M-2022-0240
Kontakt:

 1. Helena Lundquist, HR, epost: hellund@kth.se
 2. Ida Pinho, Enhetschef, epost: pinho@kth.se

Publicerat: 2022-02-25
Sista ansökningsdag: 2022-03-21