Medie- och informationskunnighet på Nordicom

Hur arbetar Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, med medie- och informationskunnighet (MIK)? På denna sida har vi samlat information om Nordicoms MIK-arbete idag, igår och i framtiden.

Photo: Scandinav
Nordicom som koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning:

Akademisk MIK-forskning utvecklas genom nätverksarbete

För att samordna de akademiska insatser som görs inom medie- och informationskunnighet i MIK Sverige-nätverket har Nordicom fått en ny roll att etablera ett akademiskt forum för forskningsinstitutioner som driver MIK-relaterad forskning och vill engagera sig i MIK Sverige. Läs intervjun med Maarit Jaakkola från MIK Sverige-nätverkets nyhetsbrev i augusti 2020.
Läs mer arrow_forward
Akademisk MIK-forskning utvecklas genom nätverksarbete

Lång tradition av MIK-forskning

Nordicom har en lång tradition av att publicera forskning inom fältet barn, unga och medier. Mellan 1998 och 2018 var Nordicom värd för the International Clearinghouse of Children, Youth and Media. Clearinghusets uppdrag var att sprida information om barn, unga och medier till en internationell läsekrets, med ett stort fokus på medie- och informationskunnighet (MIK) som en nyckelkompetens i dagens digitala medielandskap.

Alla Clearinghusets publikationer, tillsammans med Nordicoms övriga böcker på ämnet, finns på Nordicoms webbplats under Publikationer. Där återfinns Clearinghusets årsböckerMILID-årsböcker och övriga Clearinghusets publikationer

Clearinghuset dokumenterade även internationella och regionala deklarationer om barn och medier samt om medie- och informationskunnighet (MIK). Ladda ner listan Declarations on Children and Media (PDF).