Jakob Svensson, Professor

School of Arts and Communication (K3) · Malmö University, Sweden — Professor

Research Areas

  • Journalism
  • Media Theory
  • Media, Information and Communication Technology
  • Political Communication
  • Social Media

Ongoing Projects

About

Dr. Jakob Svensson är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap och började jobba på K3 i mars 2017. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet och har sedan dess arbetat vid Malmö högskola, Karlstads universitet (docent 2014) samt Uppsala universitet. Jakobs forskning handlar främst om socio-kulturella processer bakom digitala upplevelser, om politiskt deltagande online, vilka medielogiker som råder där, samt mobiltelefoner och självmöjliggörande (empowerment) i så kallade utvecklingsländer.