Sara Rebecka Stenkvist, M.P.A.

Department of Journalism, Media and Communication · University of Gothenburg, Sweden — PhD Student

Research Areas

  • Communications Theory
  • Marketing and Advertising
  • Media and Communication History
  • Media Theory
  • Media, Information and Communication Technology
  • Political Communication
  • Public Relations
  • Strategic Communication

Ongoing Projects

Highlighted publications

Fredriksson, M., Ivarsson, S., & Pallas, J. (2021). 26 Ideas of public relations in the light of Scandinavian institutionalism. Handbooks of Communication Science, 509.

Ivarsson, S. (2007). Modernitetens mörka sida. Ras, nation och genus hos Åkerhielm, Väring, Gillner och Lange 1920-1940. rapport nr.: vt07 1080-05I.

Ivarsson, S. (2016). Publiken som inte ville komma. Göteborgs stadsmuseums arbete för att bredda publiken ur ett mångfaldsperspektiv samt en kartläggning av målgruppen museiovana, unga vuxna från Göteborgs ytterområden.

Ivarsson, Sara Rebecka (2021) Myndigheter och kommunikation - att balansera allmänintresse och egenintresse. i Fredrikson, M (2021) Organisationer och kommunikation. Studentlitteratur: Lund.

About

PhD student at the department of Journalism, media and communication in University of Gothenburg. Current project involves an indepth ethnographic study of communication work in a Swedish government agency.