Funding

Showing 35 funding

Academy of Finland

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning

Business Finland

C.V. Akerlund Media Foundation

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Carlsberg Foundation

Eemil Aaltonen Foundation

Erik Philip-Sörensens stiftelse

Finnish Cultural Foundation

Forte: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Fritt Ord

Helsingin Sanomat Foundation

Independent Research Fund Denmark

Jenny and Antti Wihuri Foundation

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Knowledge Foundation – KK-stiftelsen

Kone Foundation

Kulturfonden för Sverige och Finland

Letterstedtska föreningen

Media-alan tutkimussäätiö