Funders

Showing 16 items

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning

Stiftelsen syftar till att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom mediefältet. Stiftelsen ger bidrag till individer, forskningsgrupper och institutioner.

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Hamrin-stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

Erik Philip-Sörensens stiftelse

The Erik Philip-Sörensen Foundation supports humanistic studies and genetic research. Only applications from Swedish universities are acknowledged.

Formas: A Research Council for Sustainable Development

Formas is a research council supporting projects in sustainable development.

Forte: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Forte is a research council funding research on health, working life and welfare.

Knowledge Foundation – KK-stiftelsen

The Knowledge Foundation funds research and competence development at Sweden’s university colleges and new universities.

Letterstedtska föreningen

Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)/The Swedish Civil Contingencies Agency

Supports applied, needs-oriented research. The aim is to generate practical applicable research findings that will lead to an increased ability to solve societal problems.

NOS-HS

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS).

Östersjöstiftelsen: Foundation for Baltic and East European Studies

Östersjöstiftelsen was founded by the Swedish Government in 1994. Its mission is to support research and doctoral studies, as well as the academic infrastructure at Södertörns högskola (Södertörn University).

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) is an independent foundation with the goal of promoting and supporting research in the Humanities and Social Sciences.

Svensk mediehistorisk förening

Svensk Mediehistorisk Förening har till uppgift att Stödja och stimulera den mediehistoriska forskningen.

Swedish Research Council

The Swedish Research Council (Swedish: Vetenskapsrådet) is a governmental funding body for scientific research in Sweden.

Vinnova

Vinnova is Sweden's innovation authority. Vinnova's mission is to strengthen Sweden's ability to innovate and contribute to sustainable growth.

Wahlgrenska Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Därvid har stiftelsen att utgiva bidrag för mediaforskning till institutioner, andra juridiska personer och fysiska personer.