Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Hamrin-stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såväl planering av forskningsprojekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.