Funders

Showing 39 funders

This section collects funders of media and communication research in the Nordic countries, including the national funding bodies, funds, foundations and associations.

Kone Foundation

Kone Foundation is an independent and unaffiliated organisation, which awards grants to promote academic research, culture and art.

Kulturfonden för Sverige och Finland

The objective of the Swedish-Finnish Cultural Foundation is to promote cultural links between Sweden and Finland.

Letterstedtska föreningen

Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst.

Media-alan tutkimussäätiö

The Media Industry Research Foundation of Finland “contributes to the competitiveness of printed, electronic and content-based digital media”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)/The Swedish Civil Contingencies Agency

Supports applied, needs-oriented research. The aim is to generate practical applicable research findings that will lead to an increased ability to solve societal problems.

NOS-HS

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS).

Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Foundation awards grants for projects based on applications it receives in open competition and for projects for which the Foundation takes the initiative.

Östersjöstiftelsen: Foundation for Baltic and East European Studies

Östersjöstiftelsen was founded by the Swedish Government in 1994. Its mission is to support research and doctoral studies, as well as the academic infrastructure at Södertörns högskola (Södertörn University).

Rådet for anvendt medieforskning (RAM)

Forskere, journalister og andre med tilknytning til mediene kan søke om middel til forsknings- og utviklingsarbeid.

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) is an independent foundation with the goal of promoting and supporting research in the Humanities and Social Sciences.

Svensk mediehistorisk förening

Svensk Mediehistorisk Förening har till uppgift att Stödja och stimulera den mediehistoriska forskningen.

Swedish Cultural Foundation in Finland

The mission of the foundation is to support and strengthen the culture and education of the Swedish-speaking minority in Finland, by supporting education, arts and culture and social cohesion through non-profit organisations.

Swedish Research Council

The Swedish Research Council (Swedish: Vetenskapsrådet) is a governmental funding body for scientific research in Sweden.

The Research Council of Norway

The Research Council of Norway (Norwegian: Forskningsrådet) is a governmental funding body for scientific research in Norway.

Trygfonden

Trygfonden støtter forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på 12 fokusområder.

Velux Foundations

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Vinnova

Vinnova is Sweden's innovation authority. Vinnova's mission is to strengthen Sweden's ability to innovate and contribute to sustainable growth.

Wahlgrenska Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Därvid har stiftelsen att utgiva bidrag för mediaforskning till institutioner, andra juridiska personer och fysiska personer.