Rådet for anvendt medieforskning (RAM)

Medietilsynet skal fordele midlar til bruksretta medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske tilhøve.

Det er Rådet for anvendt medieforskning som behandlar dei innkomne søknadene og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet.

Forskere, journalister og andre med tilknytning til mediene kan søke om middel til forsknings- og utviklingsarbeid.