Svensk mediehistorisk förening

Svensk Mediehistorisk Förening har till uppgift att Stödja och stimulera den mediehistoriska forskningen i landet bl.a. genom att dela ut mediehistoriska stipendier, anordna seminarier, föredrag och andra arrangemang på det mediehistoriska området