Trygfonden

Trygfonden støtter forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på 12 fokusområder, hvor fonden kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark.

TrygFonden modtager omkring 600 forskningsansøgninger om året, hvoraf ca. 10 pct. får en bevilling.