Wahlgrenska Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Därvid har stiftelsen att utgiva bidrag för mediaforskning till institutioner, andra juridiska personer och fysiska personer.