Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri is a subscription-based print magazine that promotes Nordic cooperation. It publishes material related to the Nordic community and collaborations. Articles are published in Danish, Norwegian and Swedish.

Aims and scope: “Tidskriften vill framför allt ställa sina krafter i det nordiska kulturutbytets tjänst. Särskilt vill tidskriften uppmärksamma frågor och ämnen som direkt hänför sig till de nordiska ländernas gemenskap och samarbete. Tidskriften har en samnordisk redaktion och arbetsspråken är danska, norska och svenska. Artiklar på finska och isländska översätts till något av de skandinaviska språken.”

Frequency: 4 issues per year

Launched: 1878

Peer reviewed: no

Open access: no

Languages: Danish, Norwegian, Swedish, an abstract in Finnish

Genres: review article (översiktsartikel), article, interview, book essay, book review, column (krönika), documented presentations on Nordic collaboration (under the vignette För egen räkning – personligt hållna bidrag om nordiskt samarbete)

Length of research articles: N/A

Reference style: N/A

Book reviews: yes

Publishers: Letterstedtska föreningen in collaboration with Föreningen Norden

Venue of publication: Stockholm

Publication level: N/A

Indexing: N/A