Vox Publica

Vox Publica is an academic online magazine about democracy and freedom of speech. The magazine publishes articles in Norwegian.

Aims and scope: “Vox Publica er et nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet. Målet med Vox Publica er å bidra til å høyne nivået på kunnskapen og ordskiftet om demokrati og ytringsfrihet i Norge. Dette gjør vi ved å ta opp aktuelle saker på temaområdene både ut fra en journalistisk og en faglig-analytisk vinkel. Videre engasjerer vi oss i bruken og utviklingen av nye uttrykksmåter og genrer på nettet. På denne måten håper vi å øke publikums interesse for å orientere seg om, diskutere og selv bidra til å forbedre demokratiet og ytringsfriheten.”

Frequency: N/A

Launched: 2013

Peer reviewed: no

Open access: yes

Languages: Norwegian

Genres: news article

Book reviews: no

Publisher: the Department of Information Sciences and Media Studies at the University of Bergen, Norway

Venue of publication: Bergen

Publication level: N/A

Indexing: N/A