Associations and Networks

Showing 36 items

AILA Research Networks

Research networks by the International Association of Applied Linguistics (AILA)

Akademiskt forum för MIK-forskning

Children's Culture Researchers in the Nordic Countries (BIN-Norden)

DigiChild – Nordic Research Network on Digitalizing Childhoods

Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN)

DIGMEX Research Network

Research network for the study of digital media and existential issues at Uppsala University

ECREA Central and East-European Network (CEE)

European Communication Research and Education Association’s (ECREA) network for East-European Media Studies

ECREA's Thematic Sections and Temporary Working Groups

European Communication Research and Education Association’s (ECREA) thematic sections and temporary working groups

ECREA's Women's Network

European Communication Research and Education Association’s (ECREA) network for female scholarship

ESA Research Networks

European Sociological Association’s (ESA) research networks

EU Kids Online

Multinational research network for studying children’s online opportunities, risks and safety

European Journalism Training Association (EJTA)

FSMK – the Swedish Association for Media and Communication Studies

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning

IAMCR Emerging Scholars Network

IAMCR sections and divisions

International Association for Media and Communication Research’s (IAMCR) sections and divisions

ICA Community Groups

International Communication Association’s (ICA) communities, divisions and interest groups

Media & Learning Association

MIK Sverige – MIL Sweden

Nätverk för medie- och informationskunnighet koordinerat av Statens medieråd

MILID University Network

Nordic AI Journalism

An industry network for collaborative exploration of AI in journalism