Sakprosa

Sakprosa is a peer-reviewed open-access journal to examine the genre of non-fiction in the Nordic or Scandinavian context. The journal publishes articles in Norwegian, Danish and Swedish.

Aims and scope: “Tidsskriftet Sakprosa er et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle forskere og studenter, uansett fagbakgrunn, som ønsker å utforske det mangfoldige sakprosauniverset. Tidsskriftets hovedfokus avgrenser seg på den ene siden mot det generelle interessefeltet for alle de saker som sakprosaen omhandler, og på den annen side mot litteratur-, språk- og tekststudier som behandler språk og tekst løsrevet fra sin kontekst. Tidsskriftet tar mål av seg til å bli Nordens viktigste faglige forum for den akademiske virksomheten som betrakter seg selv som sakprosaforskning, men skal være åpent og inviterende overfor skribenter og lesere langt utenfor disse fagmiljøene, for eksempel naturvitere, jurister, medisinere, estetikk-forskere, teologer og samfunnsvitere med særlig interesse for sakprosateksters struktur og funksjon.”

Frequency: 2–3 issues per year

Launched: 1989

Peer reviewed: yes, single-blind review

Open access: yes

Languages: Norwegian, Danish, Swedish

Genres: research article, debate article, presentation

Length of research articles: 40,000 characters without spaces

Reference style: APA style

Book reviews: no

Publisher: University of Oslo

Venue of publication: Oslo

Publication level: N/A

Indexing: N/A