MIK Sverige – MIL Sweden

Nätverk för medie- och informationskunnighet koordinerat av Statens medieråd – a national multi-stakeholder network for media and information literacy coordinated by the Swedish Media Council