Business Finland

Stiftelsen syftar till att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom mediefältet. Stiftelsen ger bidrag till individer, forskningsgrupper och institutioner.